Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursisttilfredshed - AMU-Fyn

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål