Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursisttilfredshed - SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål