Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Tradium

1877Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (43) (1) 1% (11) [2] 1% (15) (3) 1% (25) (4) 1% (22) [5] 6% (106) (6) 5% (87) (7) 9% (173) [8] 15% (281) (9) 16% (307) (10) 43% (805)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (42) (1) 1% (14) [2] 1% (26) (3) 2% (33) (4) 2% (37) [5] 5% (95) (6) 4% (77) (7) 9% (170) [8] 17% (317) (9) 16% (299) (10) 40% (755)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (38) (1) 2% (33) [2] 1% (23) (3) 2% (33) (4) 1% (13) [5] 5% (95) (6) 9% (159) (7) 10% (187) [8] 15% (281) (9) 19% (345) (10) 35% (642)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (38) (1) 1% (16) [2] 1% (10) (3) 1% (17) (4) 1% (21) [5] 4% (75) (6) 3% (48) (7) 7% (139) [8] 10% (184) (9) 20% (381) (10) 50% (933)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (36) (1) 1% (24) [2] 1% (24) (3) 1% (26) (4) 2% (38) [5] 4% (76) (6) 5% (89) (7) 7% (137) [8] 14% (258) (9) 18% (342) (10) 43% (804)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (146) [1] 79% (1487) [2] 13% (240)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 9% (165) [1] 88% (1633) [2] 3% (48)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (66) [1] 0% (9) (2) 1% (17) [3] 1% (20) (4) 2% (30) (5) 12% (232) (6) 5% (94) (7) 13% (237) (8) 18% (331) (9) 14% (259) [10] 31% (574)
10 Er du i arbejde?
  (1) 69% (1284) Ja
  (2) 31% (588) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 3% (17) [1] 0% (1) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 3% (19) (5) 24% (142) (6) 2% (14) (7) 12% (73) (8) 22% (131) (9) 6% (33) [10] 27% (158)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 3% (43) [1] 1% (18) (2) 1% (15) [3] 0% (3) (4) 1% (10) (5) 8% (108) (6) 3% (39) (7) 9% (125) (8) 12% (158) (9) 14% (192) [10] 48% (655)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (104) [1] 1% (18) (2) 3% (37) [3] 1% (20) (4) 3% (34) (5) 14% (185) (6) 4% (59) (7) 12% (166) (8) 13% (179) (9) 13% (177) [10] 27% (367)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 28% (585) Jeg selv
  (2) 47% (1004) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (80) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 16% (334) Jobcentret/kommunen
  (5) 5% (114) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 16% (304) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 20% (374) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 2% (40) EUX
  (4) 46% (857) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 10% (196) Videregående uddannelse
  (6) 6% (104) Andet - Skriv hvad: