Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Tradium

2244Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (48) (1) 1% (22) [2] 1% (21) (3) 1% (16) (4) 2% (48) [5] 4% (97) (6) 3% (70) (7) 7% (165) [8] 18% (399) (9) 20% (453) (10) 40% (897)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (47) (1) 1% (28) [2] 1% (32) (3) 2% (37) (4) 2% (49) [5] 4% (79) (6) 3% (73) (7) 8% (171) [8] 17% (368) (9) 19% (428) (10) 41% (895)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 3% (59) (1) 2% (38) [2] 2% (35) (3) 1% (14) (4) 2% (47) [5] 5% (112) (6) 4% (82) (7) 8% (183) [8] 18% (392) (9) 19% (406) (10) 38% (825)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (43) (1) 2% (36) [2] 1% (31) (3) 1% (16) (4) 1% (20) [5] 3% (70) (6) 3% (78) (7) 7% (153) [8] 14% (323) (9) 21% (478) (10) 44% (985)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (45) (1) 1% (31) [2] 1% (21) (3) 1% (24) (4) 1% (25) [5] 4% (79) (6) 3% (64) (7) 10% (226) [8] 16% (350) (9) 21% (462) (10) 40% (884)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 4% (98) [1] 82% (1817) [2] 14% (310)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 4% (96) [1] 94% (2071) [2] 2% (34)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (77) [1] 2% (41) (2) 3% (66) [3] 2% (35) (4) 3% (73) (5) 22% (493) (6) 7% (147) (7) 13% (296) (8) 16% (345) (9) 10% (213) [10] 20% (437)
10 Er du i arbejde?
  (1) 89% (1986) Ja
  (2) 11% (245) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (12) [1] 0% (1) (2) 3% (8) [3] 0% (0) (4) 1% (2) (5) 11% (26) (6) 7% (18) (7) 7% (18) (8) 16% (39) (9) 10% (24) [10] 40% (97)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 2% (47) [1] 0% (9) (2) 1% (17) [3] 1% (25) (4) 1% (26) (5) 10% (208) (6) 5% (111) (7) 8% (157) (8) 16% (317) (9) 13% (265) [10] 42% (851)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (165) [1] 1% (23) (2) 2% (42) [3] 3% (52) (4) 3% (61) (5) 14% (274) (6) 6% (118) (7) 11% (212) (8) 15% (311) (9) 12% (244) [10] 25% (512)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 29% (700) Jeg selv
  (2) 59% (1420) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (94) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 2% (58) Jobcentret/kommunen
  (5) 6% (152) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 25% (558) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 7% (164) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (16) EUX
  (4) 55% (1216) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 9% (194) Videregående uddannelse
  (6) 4% (78) Andet - Skriv hvad: