Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - DEKRA Midtjylland ApS

2103Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (24) (1) 1% (19) [2] 1% (18) (3) 0% (10) (4) 1% (21) [5] 4% (79) (6) 3% (71) (7) 7% (141) [8] 15% (314) (9) 15% (316) (10) 52% (1079)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (27) (1) 1% (22) [2] 1% (18) (3) 1% (24) (4) 2% (33) [5] 4% (82) (6) 5% (96) (7) 7% (141) [8] 15% (317) (9) 16% (330) (10) 47% (978)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (39) (1) 2% (35) [2] 1% (30) (3) 1% (28) (4) 2% (48) [5] 4% (79) (6) 5% (110) (7) 8% (165) [8] 13% (278) (9) 17% (341) (10) 44% (909)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (16) (1) 1% (23) [2] 0% (6) (3) 1% (19) (4) 1% (21) [5] 3% (63) (6) 2% (40) (7) 6% (126) [8] 12% (256) (9) 19% (393) (10) 54% (1125)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (17) (1) 1% (18) [2] 0% (10) (3) 1% (17) (4) 2% (32) [5] 4% (89) (6) 2% (51) (7) 7% (137) [8] 14% (290) (9) 18% (371) (10) 50% (1033)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 3% (60) [1] 69% (1435) [2] 29% (596)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (109) [1] 90% (1878) [2] 4% (91)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 6% (124) [1] 2% (34) (2) 2% (51) [3] 2% (40) (4) 3% (64) (5) 18% (383) (6) 6% (124) (7) 10% (205) (8) 18% (382) (9) 10% (213) [10] 22% (453)
10 Er du i arbejde?
  (1) 79% (1644) Ja
  (2) 21% (438) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (20) [1] 2% (7) (2) 0% (0) [3] 1% (3) (4) 1% (3) (5) 10% (43) (6) 5% (21) (7) 4% (16) (8) 13% (56) (9) 13% (59) [10] 48% (210)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 6% (104) [1] 1% (10) (2) 2% (27) [3] 1% (24) (4) 1% (19) (5) 15% (252) (6) 4% (62) (7) 5% (91) (8) 8% (142) (9) 11% (185) [10] 47% (804)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 12% (201) [1] 2% (27) (2) 2% (34) [3] 2% (35) (4) 3% (43) (5) 14% (232) (6) 5% (78) (7) 6% (102) (8) 12% (209) (9) 11% (185) [10] 32% (545)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 49% (1110) Jeg selv
  (2) 35% (793) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (39) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 5% (114) Jobcentret/kommunen
  (5) 10% (230) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 40% (818) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 14% (283) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (8) EUX
  (4) 36% (738) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 6% (125) Videregående uddannelse
  (6) 5% (98) Andet - Skriv hvad: