Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - DEKRA Sjælland A/S

556Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (5) (1) 0% (1) [2] 0% (1) (3) 2% (9) (4) 0% (0) [5] 2% (12) (6) 3% (16) (7) 8% (47) [8] 16% (86) (9) 12% (69) (10) 56% (307)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (4) (1) 1% (6) [2] 0% (1) (3) 2% (13) (4) 1% (4) [5] 2% (9) (6) 3% (17) (7) 6% (34) [8] 14% (77) (9) 16% (87) (10) 54% (297)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 0% (2) (1) 1% (4) [2] 1% (5) (3) 3% (16) (4) 1% (8) [5] 4% (21) (6) 3% (19) (7) 8% (44) [8] 17% (93) (9) 11% (61) (10) 50% (275)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 0% (2) (1) 0% (2) [2] 0% (1) (3) 1% (6) (4) 1% (4) [5] 2% (10) (6) 2% (13) (7) 3% (19) [8] 10% (53) (9) 16% (89) (10) 64% (351)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (1) (1) 0% (0) [2] 1% (6) (3) 2% (12) (4) 0% (1) [5] 3% (16) (6) 3% (18) (7) 2% (12) [8] 10% (56) (9) 17% (94) (10) 60% (323)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 3% (16) [1] 61% (337) [2] 36% (199)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 8% (43) [1] 88% (481) [2] 4% (20)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 11% (61) [1] 2% (9) (2) 0% (2) [3] 1% (5) (4) 1% (8) (5) 18% (96) (6) 6% (32) (7) 8% (41) (8) 16% (90) (9) 11% (58) [10] 26% (144)
10 Er du i arbejde?
  (1) 68% (369) Ja
  (2) 32% (174) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 4% (7) [1] 0% (0) (2) 3% (6) [3] 2% (3) (4) 0% (0) (5) 2% (3) (6) 3% (5) (7) 5% (8) (8) 9% (15) (9) 12% (21) [10] 61% (106)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 10% (38) [1] 0% (1) (2) 1% (2) [3] 1% (4) (4) 2% (6) (5) 10% (39) (6) 1% (4) (7) 4% (16) (8) 7% (26) (9) 8% (32) [10] 56% (211)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 27% (102) [1] 1% (4) (2) 0% (0) [3] 2% (7) (4) 3% (10) (5) 13% (50) (6) 1% (3) (7) 3% (11) (8) 8% (29) (9) 9% (33) [10] 34% (131)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 63% (378) Jeg selv
  (2) 16% (98) Min chef eller kommende chef
  (3) 0% (3) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 4% (27) Jobcentret/kommunen
  (5) 16% (98) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 47% (256) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 5% (26) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (1) EUX
  (4) 37% (203) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 4% (21) Videregående uddannelse
  (6) 7% (40) Andet - Skriv hvad: