Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - DEKRA Nordjylland A/S

1082Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (10) (1) 1% (7) [2] 1% (6) (3) 1% (6) (4) 1% (7) [5] 3% (37) (6) 2% (17) (7) 5% (54) [8] 10% (103) (9) 15% (166) (10) 62% (669)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (16) (1) 0% (5) [2] 0% (3) (3) 2% (16) (4) 1% (12) [5] 3% (31) (6) 2% (22) (7) 7% (72) [8] 11% (117) (9) 17% (182) (10) 55% (588)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (14) (1) 2% (16) [2] 1% (7) (3) 3% (27) (4) 2% (25) [5] 5% (48) (6) 4% (46) (7) 6% (65) [8] 11% (117) (9) 14% (152) (10) 51% (535)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 0% (4) (1) 1% (14) [2] 1% (12) (3) 0% (4) (4) 1% (14) [5] 2% (19) (6) 3% (30) (7) 5% (59) [8] 9% (93) (9) 16% (171) (10) 61% (656)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (4) (1) 1% (16) [2] 0% (5) (3) 1% (6) (4) 2% (21) [5] 3% (33) (6) 3% (27) (7) 6% (60) [8] 11% (114) (9) 17% (179) (10) 57% (607)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 1% (7) [1] 72% (769) [2] 28% (299)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (49) [1] 94% (1005) [2] 2% (20)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 9% (91) [1] 3% (27) (2) 2% (24) [3] 1% (12) (4) 2% (26) (5) 19% (206) (6) 5% (56) (7) 9% (97) (8) 15% (165) (9) 9% (92) [10] 25% (272)
10 Er du i arbejde?
  (1) 74% (794) Ja
  (2) 26% (284) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 2% (7) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 1% (4) (5) 10% (27) (6) 6% (16) (7) 5% (14) (8) 11% (31) (9) 9% (26) [10] 56% (159)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 7% (57) [1] 2% (15) (2) 1% (8) [3] 1% (10) (4) 1% (10) (5) 10% (81) (6) 3% (27) (7) 7% (61) (8) 10% (82) (9) 5% (45) [10] 52% (426)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 15% (124) [1] 2% (15) (2) 3% (22) [3] 1% (10) (4) 1% (9) (5) 14% (112) (6) 4% (32) (7) 4% (30) (8) 9% (71) (9) 8% (64) [10] 41% (333)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 59% (691) Jeg selv
  (2) 24% (283) Min chef eller kommende chef
  (3) 0% (2) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 4% (45) Jobcentret/kommunen
  (5) 12% (145) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 37% (394) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 8% (86) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (4) EUX
  (4) 44% (464) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 5% (57) Videregående uddannelse
  (6) 5% (58) Andet - Skriv hvad: