Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Tradium

4633Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (92) (1) 1% (59) [2] 1% (42) (3) 0% (17) (4) 1% (63) [5] 5% (229) (6) 4% (191) (7) 9% (396) [8] 18% (828) (9) 20% (921) (10) 39% (1781)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (77) (1) 2% (75) [2] 1% (58) (3) 1% (24) (4) 1% (66) [5] 4% (189) (6) 4% (204) (7) 9% (401) [8] 18% (806) (9) 19% (873) (10) 39% (1796)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (64) (1) 2% (80) [2] 2% (73) (3) 1% (49) (4) 1% (62) [5] 5% (227) (6) 5% (233) (7) 8% (352) [8] 15% (699) (9) 20% (918) (10) 39% (1784)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (67) (1) 2% (75) [2] 1% (41) (3) 1% (51) (4) 1% (37) [5] 3% (141) (6) 2% (103) (7) 7% (324) [8] 14% (649) (9) 19% (896) (10) 48% (2216)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (73) (1) 2% (90) [2] 1% (33) (3) 1% (64) (4) 2% (77) [5] 4% (179) (6) 3% (154) (7) 8% (348) [8] 15% (682) (9) 20% (919) (10) 43% (1936)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 7% (310) [1] 78% (3571) [2] 15% (695)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 4% (187) [1] 92% (4162) [2] 4% (192)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (154) [1] 2% (69) (2) 1% (66) [3] 2% (82) (4) 2% (84) (5) 16% (730) (6) 7% (313) (7) 12% (532) (8) 20% (892) (9) 13% (609) [10] 22% (1019)
10 Er du i arbejde?
  (1) 85% (3869) Ja
  (2) 15% (699) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 3% (18) [1] 4% (26) (2) 1% (7) [3] 1% (8) (4) 2% (14) (5) 18% (125) (6) 5% (37) (7) 19% (134) (8) 12% (85) (9) 12% (85) [10] 23% (160)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 2% (98) [1] 1% (56) (2) 1% (28) [3] 1% (41) (4) 2% (62) (5) 8% (329) (6) 3% (134) (7) 8% (306) (8) 14% (530) (9) 17% (652) [10] 43% (1686)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 6% (239) [1] 1% (51) (2) 3% (115) [3] 2% (59) (4) 2% (90) (5) 14% (542) (6) 5% (201) (7) 10% (402) (8) 16% (628) (9) 13% (499) [10] 27% (1056)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 31% (1503) Jeg selv
  (2) 57% (2801) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (105) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 2% (116) Jobcentret/kommunen
  (5) 8% (387) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 23% (1049) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 14% (651) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (62) EUX
  (4) 47% (2116) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 10% (437) Videregående uddannelse
  (6) 4% (194) Andet - Skriv hvad: