Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Aalborg Handelsskole

1281Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (28) (1) 1% (14) [2] 1% (18) (3) 4% (53) (4) 3% (44) [5] 3% (43) (6) 1% (13) (7) 9% (109) [8] 23% (292) (9) 25% (313) (10) 27% (343)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (28) (1) 1% (15) [2] 2% (29) (3) 1% (14) (4) 2% (28) [5] 4% (50) (6) 8% (104) (7) 6% (80) [8] 28% (346) (9) 19% (238) (10) 26% (324)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 3% (41) (1) 0% (2) [2] 1% (16) (3) 3% (43) (4) 3% (44) [5] 3% (33) (6) 8% (97) (7) 6% (76) [8] 18% (231) (9) 21% (267) (10) 33% (417)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (29) (1) 0% (2) [2] 1% (13) (3) 0% (1) (4) 0% (4) [5] 3% (35) (6) 3% (42) (7) 5% (59) [8] 17% (218) (9) 21% (268) (10) 47% (607)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (30) (1) 0% (2) [2] 0% (1) (3) 0% (4) (4) 0% (1) [5] 5% (59) (6) 4% (54) (7) 5% (62) [8] 18% (234) (9) 23% (296) (10) 41% (522)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 19% (237) [1] 75% (949) [2] 6% (78)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 9% (120) [1] 86% (1097) [2] 5% (62)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 0% (4) [1] 2% (27) (2) 0% (1) [3] 0% (3) (4) 0% (4) (5) 11% (138) (6) 3% (37) (7) 10% (122) (8) 15% (187) (9) 14% (174) [10] 46% (582)
10 Er du i arbejde?
  (1) 35% (441) Ja
  (2) 65% (826) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (41) [1] 6% (51) (2) 0% (1) [3] 0% (0) (4) 0% (1) (5) 21% (173) (6) 6% (47) (7) 11% (89) (8) 35% (286) (9) 5% (42) [10] 12% (95)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 3% (16) [1] 0% (0) (2) 3% (14) [3] 3% (16) (4) 0% (1) (5) 17% (89) (6) 3% (13) (7) 11% (54) (8) 11% (57) (9) 13% (66) [10] 36% (185)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (43) [1] 2% (11) (2) 0% (2) [3] 3% (17) (4) 0% (1) (5) 10% (50) (6) 8% (39) (7) 11% (56) (8) 21% (108) (9) 15% (75) [10] 22% (113)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 61% (942) Jeg selv
  (2) 11% (176) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (24) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 16% (243) Jobcentret/kommunen
  (5) 10% (154) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 10% (132) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (131) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 2% (20) EUX
  (4) 53% (676) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 17% (214) Videregående uddannelse
  (6) 8% (108) Andet - Skriv hvad: