Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Nordjyllands Landbrugsskole

1246Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (8) (1) 1% (18) [2] 1% (7) (3) 1% (12) (4) 2% (30) [5] 5% (61) (6) 3% (36) (7) 14% (171) [8] 32% (396) (9) 21% (260) (10) 20% (243)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (8) (1) 1% (8) [2] 1% (16) (3) 2% (20) (4) 3% (32) [5] 5% (57) (6) 3% (43) (7) 13% (163) [8] 31% (379) (9) 22% (278) (10) 19% (232)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (9) (1) 1% (12) [2] 1% (12) (3) 1% (15) (4) 3% (33) [5] 4% (49) (6) 2% (28) (7) 13% (158) [8] 29% (350) (9) 24% (298) (10) 21% (263)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (7) (1) 1% (18) [2] 1% (11) (3) 1% (14) (4) 2% (20) [5] 5% (56) (6) 3% (32) (7) 12% (142) [8] 29% (362) (9) 24% (289) (10) 23% (278)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (6) (1) 1% (18) [2] 1% (8) (3) 1% (12) (4) 2% (20) [5] 6% (72) (6) 2% (24) (7) 12% (141) [8] 29% (351) (9) 24% (289) (10) 22% (262)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 1% (14) [1] 79% (945) [2] 20% (237)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 2% (18) [1] 84% (1006) [2] 14% (173)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (27) [1] 1% (15) (2) 2% (19) [3] 1% (16) (4) 2% (28) (5) 17% (198) (6) 5% (56) (7) 12% (139) (8) 37% (448) (9) 11% (135) [10] 10% (117)
10 Er du i arbejde?
  (1) 99% (1181) Ja
  (2) 1% (14) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 43% (6) [1] 7% (1) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 29% (4) (6) 0% (0) (7) 7% (1) (8) 7% (1) (9) 7% (1) [10] 0% (0)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 2% (23) [1] 1% (8) (2) 0% (4) [3] 0% (3) (4) 2% (28) (5) 7% (79) (6) 2% (28) (7) 7% (78) (8) 33% (375) (9) 18% (205) [10] 26% (296)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 5% (52) [1] 1% (14) (2) 1% (10) [3] 1% (16) (4) 2% (24) (5) 12% (135) (6) 4% (46) (7) 8% (90) (8) 35% (383) (9) 15% (165) [10] 15% (161)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 77% (901) Jeg selv
  (2) 16% (184) Min chef eller kommende chef
  (3) 3% (36) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 1% (11) Jobcentret/kommunen
  (5) 4% (44) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 17% (186) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 2% (25) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (7) EUX
  (4) 72% (809) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 6% (66) Videregående uddannelse
  (6) 2% (25) Andet - Skriv hvad: