Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Kold College

996Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (18) (1) 2% (15) [2] 3% (26) (3) 3% (30) (4) 3% (34) [5] 5% (49) (6) 4% (35) (7) 8% (83) [8] 17% (168) (9) 20% (193) (10) 34% (337)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (22) (1) 3% (29) [2] 3% (27) (3) 2% (22) (4) 3% (28) [5] 6% (62) (6) 5% (53) (7) 9% (86) [8] 14% (135) (9) 16% (159) (10) 37% (360)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (20) (1) 2% (21) [2] 3% (33) (3) 2% (23) (4) 2% (24) [5] 7% (64) (6) 5% (50) (7) 10% (98) [8] 14% (136) (9) 15% (149) (10) 37% (359)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (17) (1) 2% (20) [2] 2% (17) (3) 2% (15) (4) 3% (27) [5] 3% (33) (6) 3% (30) (7) 7% (69) [8] 11% (106) (9) 21% (206) (10) 45% (450)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (12) (1) 3% (26) [2] 2% (17) (3) 2% (24) (4) 3% (25) [5] 5% (45) (6) 4% (37) (7) 7% (64) [8] 12% (115) (9) 20% (199) (10) 42% (412)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 9% (91) [1] 77% (760) [2] 14% (139)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 8% (76) [1] 90% (886) [2] 3% (25)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (32) [1] 2% (17) (2) 3% (31) [3] 3% (25) (4) 2% (18) (5) 16% (160) (6) 6% (63) (7) 9% (91) (8) 14% (138) (9) 9% (91) [10] 32% (317)
10 Er du i arbejde?
  (1) 91% (899) Ja
  (2) 9% (91) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 13% (12) [1] 0% (0) (2) 1% (1) [3] 2% (2) (4) 1% (1) (5) 24% (22) (6) 1% (1) (7) 5% (5) (8) 12% (11) (9) 2% (2) [10] 37% (34)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 4% (33) [1] 1% (7) (2) 1% (11) [3] 2% (17) (4) 2% (18) (5) 11% (106) (6) 4% (40) (7) 10% (90) (8) 13% (119) (9) 12% (114) [10] 41% (379)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (73) [1] 2% (20) (2) 3% (26) [3] 3% (28) (4) 4% (35) (5) 18% (163) (6) 6% (59) (7) 10% (97) (8) 12% (113) (9) 10% (91) [10] 24% (221)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 29% (309) Jeg selv
  (2) 53% (566) Min chef eller kommende chef
  (3) 5% (58) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 4% (38) Jobcentret/kommunen
  (5) 8% (89) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 24% (240) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 9% (91) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (2) EUX
  (4) 55% (548) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 7% (70) Videregående uddannelse
  (6) 4% (37) Andet - Skriv hvad: