Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Landsresultatet

60163Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (910) (1) 1% (533) [2] 1% (579) (3) 1% (602) (4) 2% (954) [5] 4% (2451) (6) 3% (2030) (7) 8% (4763) [8] 17% (10391) (9) 21% (12682) (10) 40% (23899)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (871) (1) 1% (681) [2] 1% (718) (3) 1% (813) (4) 2% (1175) [5] 4% (2239) (6) 4% (2533) (7) 8% (4607) [8] 16% (9615) (9) 21% (12371) (10) 40% (23640)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (975) (1) 1% (824) [2] 1% (766) (3) 2% (929) (4) 2% (1187) [5] 4% (2337) (6) 4% (2473) (7) 8% (4612) [8] 16% (9332) (9) 20% (12002) (10) 40% (23444)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (925) (1) 1% (560) [2] 1% (489) (3) 1% (489) (4) 1% (757) [5] 3% (1617) (6) 3% (1695) (7) 6% (3428) [8] 13% (7959) (9) 21% (12468) (10) 49% (29137)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (852) (1) 1% (656) [2] 1% (494) (3) 1% (606) (4) 2% (909) [5] 3% (1987) (6) 3% (2021) (7) 7% (3867) [8] 14% (8405) (9) 21% (12598) (10) 45% (26635)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (4660) [1] 78% (46205) [2] 15% (8738)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (3156) [1] 91% (54057) [2] 3% (2016)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (2028) [1] 1% (575) (2) 1% (889) [3] 2% (962) (4) 2% (1119) (5) 15% (9038) (6) 6% (3560) (7) 11% (6518) (8) 17% (10217) (9) 13% (7924) [10] 28% (16476)
10 Er du i arbejde?
  (1) 77% (45833) Ja
  (2) 23% (13690) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 4% (539) [1] 1% (116) (2) 2% (230) [3] 1% (166) (4) 2% (319) (5) 18% (2455) (6) 6% (848) (7) 12% (1580) (8) 15% (2090) (9) 12% (1585) [10] 27% (3762)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (2180) [1] 1% (503) (2) 1% (553) [3] 1% (606) (4) 1% (598) (5) 10% (4678) (6) 3% (1646) (7) 7% (3344) (8) 13% (6105) (9) 13% (6202) [10] 45% (21208)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (3796) [1] 2% (742) (2) 2% (974) [3] 2% (912) (4) 2% (991) (5) 13% (5937) (6) 5% (2444) (7) 9% (4172) (8) 15% (6880) (9) 13% (6040) [10] 30% (14189)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 40% (26515) Jeg selv
  (2) 42% (27784) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (2503) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 8% (5058) Jobcentret/kommunen
  (5) 7% (4664) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 22% (13010) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (5956) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (317) EUX
  (4) 50% (29635) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 11% (6529) Videregående uddannelse
  (6) 6% (3779) Andet - Skriv hvad: