Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Landsresultatet

60698Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (917) (1) 1% (534) [2] 1% (581) (3) 1% (603) (4) 2% (958) [5] 4% (2467) (6) 3% (2039) (7) 8% (4797) [8] 17% (10518) (9) 21% (12833) (10) 40% (24080)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (878) (1) 1% (683) [2] 1% (721) (3) 1% (815) (4) 2% (1186) [5] 4% (2256) (6) 4% (2542) (7) 8% (4636) [8] 16% (9762) (9) 21% (12479) (10) 40% (23828)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (982) (1) 1% (824) [2] 1% (769) (3) 2% (930) (4) 2% (1193) [5] 4% (2348) (6) 4% (2488) (7) 8% (4685) [8] 16% (9442) (9) 20% (12082) (10) 40% (23649)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (932) (1) 1% (562) [2] 1% (492) (3) 1% (494) (4) 1% (757) [5] 3% (1629) (6) 3% (1697) (7) 6% (3457) [8] 13% (8078) (9) 21% (12555) (10) 49% (29391)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (860) (1) 1% (656) [2] 1% (497) (3) 1% (607) (4) 2% (913) [5] 3% (2000) (6) 3% (2026) (7) 7% (3896) [8] 14% (8497) (9) 21% (12730) (10) 45% (26860)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (4701) [1] 78% (46624) [2] 15% (8763)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (3179) [1] 91% (54521) [2] 3% (2021)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (2029) [1] 1% (579) (2) 1% (891) [3] 2% (965) (4) 2% (1129) (5) 15% (9065) (6) 6% (3573) (7) 11% (6560) (8) 17% (10376) (9) 13% (7976) [10] 28% (16643)
10 Er du i arbejde?
  (1) 77% (46252) Ja
  (2) 23% (13736) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 4% (539) [1] 1% (116) (2) 2% (230) [3] 1% (166) (4) 2% (319) (5) 18% (2458) (6) 6% (849) (7) 12% (1581) (8) 15% (2097) (9) 12% (1612) [10] 27% (3769)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (2180) [1] 1% (504) (2) 1% (554) [3] 1% (607) (4) 1% (613) (5) 10% (4707) (6) 3% (1650) (7) 7% (3358) (8) 13% (6220) (9) 13% (6254) [10] 45% (21398)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (3799) [1] 2% (743) (2) 2% (979) [3] 2% (914) (4) 2% (1001) (5) 13% (5976) (6) 5% (2454) (7) 9% (4208) (8) 15% (6987) (9) 13% (6105) [10] 30% (14327)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 40% (26727) Jeg selv
  (2) 42% (28020) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (2539) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 8% (5079) Jobcentret/kommunen
  (5) 7% (4684) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 22% (13095) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (6012) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (321) EUX
  (4) 50% (29861) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 11% (6586) Videregående uddannelse
  (6) 6% (3809) Andet - Skriv hvad: