Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole

309Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 4% (13) (1) 0% (1) [2] 0% (0) (3) 0% (1) (4) 2% (7) [5] 5% (16) (6) 5% (15) (7) 9% (27) [8] 17% (52) (9) 24% (74) (10) 33% (103)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (7) (1) 1% (4) [2] 1% (2) (3) 3% (9) (4) 4% (13) [5] 5% (16) (6) 5% (16) (7) 14% (43) [8] 13% (39) (9) 23% (71) (10) 28% (85)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (6) (1) 2% (5) [2] 3% (8) (3) 2% (6) (4) 3% (9) [5] 6% (18) (6) 5% (14) (7) 14% (41) [8] 15% (44) (9) 26% (78) (10) 24% (73)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (7) (1) 1% (3) [2] 0% (0) (3) 1% (4) (4) 2% (7) [5] 4% (11) (6) 3% (10) (7) 8% (25) [8] 13% (41) (9) 21% (66) (10) 44% (135)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (7) (1) 1% (4) [2] 0% (1) (3) 1% (3) (4) 3% (8) [5] 4% (11) (6) 4% (11) (7) 8% (23) [8] 14% (42) (9) 22% (66) (10) 42% (127)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 18% (55) [1] 69% (211) [2] 13% (41)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 19% (58) [1] 81% (244) [2] 0% (0)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 1% (4) [1] 0% (0) (2) 0% (1) [3] 0% (1) (4) 1% (3) (5) 8% (24) (6) 6% (18) (7) 13% (38) (8) 16% (49) (9) 17% (51) [10] 37% (112)
10 Er du i arbejde?
  (1) 99% (300) Ja
  (2) 1% (4) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 25% (1) (6) 0% (0) (7) 0% (0) (8) 0% (0) (9) 0% (0) [10] 75% (3)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 0% (0) [1] 1% (2) (2) 0% (1) [3] 0% (0) (4) 1% (2) (5) 2% (7) (6) 4% (13) (7) 5% (14) (8) 12% (37) (9) 11% (32) [10] 64% (195)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 1% (4) [1] 0% (1) (2) 1% (2) [3] 0% (1) (4) 3% (9) (5) 11% (33) (6) 7% (20) (7) 9% (26) (8) 13% (38) (9) 22% (68) [10] 33% (101)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 13% (40) Jeg selv
  (2) 74% (234) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (6) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 5% (16) Jobcentret/kommunen
  (5) 6% (20) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 17% (52) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 2% (6) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (3) EUX
  (4) 55% (168) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 14% (42) Videregående uddannelse
  (6) 12% (36) Andet - Skriv hvad: