Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Landsresultatet

61027Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (917) (1) 1% (534) [2] 1% (584) (3) 1% (605) (4) 2% (960) [5] 4% (2476) (6) 3% (2043) (7) 8% (4839) [8] 17% (10592) (9) 21% (12942) (10) 40% (24164)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (879) (1) 1% (684) [2] 1% (723) (3) 1% (820) (4) 2% (1188) [5] 4% (2263) (6) 4% (2554) (7) 8% (4671) [8] 16% (9837) (9) 21% (12585) (10) 40% (23911)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (982) (1) 1% (826) [2] 1% (771) (3) 2% (930) (4) 2% (1194) [5] 4% (2350) (6) 4% (2503) (7) 8% (4741) [8] 16% (9535) (9) 20% (12161) (10) 40% (23728)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (933) (1) 1% (564) [2] 1% (493) (3) 1% (495) (4) 1% (759) [5] 3% (1630) (6) 3% (1707) (7) 6% (3490) [8] 13% (8129) (9) 21% (12664) (10) 49% (29507)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (860) (1) 1% (659) [2] 1% (498) (3) 1% (608) (4) 2% (916) [5] 3% (2005) (6) 3% (2044) (7) 7% (3934) [8] 14% (8552) (9) 21% (12838) (10) 45% (26949)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (4702) [1] 78% (46853) [2] 15% (8860)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (3189) [1] 91% (54806) [2] 3% (2050)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 3% (2032) [1] 1% (579) (2) 1% (893) [3] 2% (974) (4) 2% (1133) (5) 15% (9100) (6) 6% (3584) (7) 11% (6622) (8) 17% (10443) (9) 13% (8017) [10] 28% (16736)
10 Er du i arbejde?
  (1) 77% (46581) Ja
  (2) 23% (13736) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 4% (539) [1] 1% (116) (2) 2% (230) [3] 1% (166) (4) 2% (319) (5) 18% (2458) (6) 6% (849) (7) 12% (1581) (8) 15% (2097) (9) 12% (1612) [10] 27% (3769)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (2181) [1] 1% (504) (2) 1% (555) [3] 1% (608) (4) 1% (615) (5) 10% (4718) (6) 3% (1661) (7) 7% (3397) (8) 13% (6266) (9) 13% (6322) [10] 45% (21540)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (3807) [1] 2% (744) (2) 2% (983) [3] 2% (926) (4) 2% (1005) (5) 13% (6025) (6) 5% (2476) (7) 9% (4233) (8) 15% (7076) (9) 13% (6154) [10] 30% (14382)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 40% (26779) Jeg selv
  (2) 42% (28242) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (2539) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 8% (5152) Jobcentret/kommunen
  (5) 7% (4691) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 22% (13139) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (6056) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (321) EUX
  (4) 50% (29995) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 11% (6677) Videregående uddannelse
  (6) 6% (3823) Andet - Skriv hvad: