Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - UCRS

368Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (8) (1) 2% (6) [2] 2% (7) (3) 1% (2) (4) 1% (5) [5] 5% (19) (6) 4% (13) (7) 7% (26) [8] 19% (67) (9) 26% (93) (10) 32% (116)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 3% (12) (1) 3% (11) [2] 1% (2) (3) 1% (3) (4) 2% (6) [5] 4% (15) (6) 4% (14) (7) 9% (33) [8] 18% (65) (9) 23% (82) (10) 32% (117)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (8) (1) 2% (6) [2] 1% (5) (3) 1% (4) (4) 1% (3) [5] 4% (14) (6) 4% (13) (7) 6% (21) [8] 16% (56) (9) 23% (81) (10) 40% (139)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (5) (1) 2% (6) [2] 2% (6) (3) 1% (3) (4) 1% (2) [5] 3% (12) (6) 4% (13) (7) 8% (28) [8] 12% (44) (9) 25% (90) (10) 43% (158)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (8) (1) 2% (8) [2] 2% (7) (3) 0% (0) (4) 1% (4) [5] 4% (16) (6) 5% (19) (7) 7% (25) [8] 16% (58) (9) 21% (76) (10) 39% (144)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (28) [1] 86% (314) [2] 6% (22)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (17) [1] 93% (338) [2] 2% (9)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (7) [1] 1% (4) (2) 1% (4) [3] 2% (9) (4) 2% (8) (5) 13% (47) (6) 7% (25) (7) 14% (49) (8) 16% (59) (9) 15% (55) [10] 26% (94)
10 Er du i arbejde?
  (1) 92% (331) Ja
  (2) 8% (30) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 3% (1) (6) 10% (3) (7) 7% (2) (8) 17% (5) (9) 23% (7) [10] 40% (12)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 2% (5) [1] 1% (3) (2) 1% (4) [3] 3% (10) (4) 2% (5) (5) 12% (40) (6) 6% (20) (7) 8% (26) (8) 15% (48) (9) 20% (64) [10] 31% (103)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 4% (13) [1] 1% (3) (2) 2% (8) [3] 4% (14) (4) 2% (8) (5) 19% (61) (6) 9% (31) (7) 13% (42) (8) 14% (47) (9) 10% (34) [10] 20% (66)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 20% (76) Jeg selv
  (2) 68% (264) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (14) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 6% (25) Jobcentret/kommunen
  (5) 2% (9) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 28% (101) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (36) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (2) EUX
  (4) 51% (184) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 6% (23) Videregående uddannelse
  (6) 3% (12) Andet - Skriv hvad: