Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole

454Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (7) (1) 2% (8) [2] 1% (6) (3) 2% (8) (4) 3% (12) [5] 5% (24) (6) 2% (9) (7) 12% (55) [8] 20% (91) (9) 20% (90) (10) 32% (144)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (11) (1) 2% (10) [2] 2% (7) (3) 3% (14) (4) 3% (13) [5] 6% (26) (6) 7% (30) (7) 14% (63) [8] 21% (93) (9) 15% (68) (10) 25% (114)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (6) (1) 2% (10) [2] 4% (16) (3) 4% (17) (4) 6% (26) [5] 6% (28) (6) 10% (44) (7) 13% (60) [8] 18% (82) (9) 15% (67) (10) 20% (89)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (9) (1) 1% (4) [2] 1% (6) (3) 1% (4) (4) 3% (13) [5] 5% (21) (6) 5% (21) (7) 7% (33) [8] 18% (83) (9) 20% (91) (10) 37% (165)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (7) (1) 2% (7) [2] 3% (15) (3) 2% (7) (4) 3% (15) [5] 5% (21) (6) 6% (28) (7) 8% (35) [8] 19% (84) (9) 20% (88) (10) 31% (139)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 6% (26) [1] 66% (297) [2] 29% (130)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 10% (43) [1] 89% (399) [2] 2% (8)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (9) [1] 0% (0) (2) 2% (8) [3] 1% (5) (4) 1% (4) (5) 10% (43) (6) 6% (27) (7) 8% (34) (8) 23% (105) (9) 20% (88) [10] 28% (126)
10 Er du i arbejde?
  (1) 99% (449) Ja
  (2) 1% (5) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 60% (3) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 20% (1) (5) 0% (0) (6) 0% (0) (7) 0% (0) (8) 0% (0) (9) 0% (0) [10] 20% (1)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 1% (4) [1] 0% (1) (2) 1% (3) [3] 0% (0) (4) 0% (2) (5) 7% (32) (6) 3% (14) (7) 6% (28) (8) 10% (43) (9) 20% (86) [10] 52% (227)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 3% (15) [1] 1% (4) (2) 2% (7) [3] 2% (8) (4) 4% (17) (5) 10% (46) (6) 7% (30) (7) 9% (41) (8) 18% (78) (9) 17% (75) [10] 27% (118)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 12% (63) Jeg selv
  (2) 65% (336) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (19) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 13% (68) Jobcentret/kommunen
  (5) 6% (29) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 11% (48) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 6% (26) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (2) EUX
  (4) 59% (269) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 10% (44) Videregående uddannelse
  (6) 14% (64) Andet - Skriv hvad: