Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Herningsholm Erhvervsskole

591Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (6) (1) 1% (5) [2] 1% (6) (3) 1% (8) (4) 2% (11) [5] 4% (26) (6) 4% (25) (7) 11% (65) [8] 18% (104) (9) 23% (132) (10) 34% (197)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (9) (1) 1% (4) [2] 1% (3) (3) 3% (17) (4) 2% (14) [5] 4% (25) (6) 5% (28) (7) 14% (80) [8] 18% (103) (9) 20% (117) (10) 31% (181)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (8) (1) 1% (5) [2] 2% (9) (3) 2% (12) (4) 2% (14) [5] 9% (50) (6) 7% (40) (7) 14% (79) [8] 16% (95) (9) 17% (99) (10) 29% (170)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (7) (1) 1% (5) [2] 1% (8) (3) 2% (12) (4) 3% (20) [5] 4% (23) (6) 5% (27) (7) 9% (55) [8] 17% (97) (9) 19% (112) (10) 37% (218)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (6) (1) 1% (6) [2] 1% (7) (3) 3% (15) (4) 3% (19) [5] 6% (34) (6) 6% (36) (7) 12% (67) [8] 15% (90) (9) 17% (97) (10) 35% (205)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 7% (43) [1] 79% (465) [2] 13% (78)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 3% (18) [1] 92% (541) [2] 4% (26)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (21) [1] 1% (4) (2) 1% (8) [3] 2% (14) (4) 3% (15) (5) 20% (116) (6) 8% (47) (7) 13% (73) (8) 17% (100) (9) 12% (71) [10] 19% (113)
10 Er du i arbejde?
  (1) 76% (442) Ja
  (2) 24% (143) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 3% (4) [1] 4% (6) (2) 1% (1) [3] 3% (5) (4) 2% (3) (5) 24% (34) (6) 11% (16) (7) 15% (21) (8) 20% (29) (9) 6% (9) [10] 10% (15)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (21) [1] 0% (1) (2) 1% (3) [3] 2% (8) (4) 1% (5) (5) 15% (66) (6) 5% (24) (7) 9% (38) (8) 14% (62) (9) 11% (51) [10] 37% (166)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 7% (31) [1] 0% (2) (2) 2% (8) [3] 2% (11) (4) 1% (4) (5) 15% (66) (6) 4% (18) (7) 12% (52) (8) 15% (67) (9) 12% (54) [10] 29% (129)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 44% (299) Jeg selv
  (2) 42% (282) Min chef eller kommende chef
  (3) 6% (43) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 4% (28) Jobcentret/kommunen
  (5) 4% (24) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 20% (113) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 11% (66) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (1) EUX
  (4) 56% (322) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 8% (45) Videregående uddannelse
  (6) 5% (31) Andet - Skriv hvad: