Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole

262Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 5% (13) (1) 0% (0) [2] 0% (1) (3) 1% (2) (4) 0% (1) [5] 4% (11) (6) 5% (13) (7) 3% (8) [8] 12% (31) (9) 23% (59) (10) 47% (123)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 6% (15) (1) 1% (3) [2] 0% (0) (3) 2% (4) (4) 1% (2) [5] 3% (8) (6) 5% (14) (7) 5% (14) [8] 12% (31) (9) 25% (65) (10) 40% (105)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 4% (11) (1) 2% (4) [2] 0% (1) (3) 2% (6) (4) 2% (6) [5] 5% (13) (6) 5% (13) (7) 5% (13) [8] 14% (37) (9) 31% (80) (10) 29% (75)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 4% (10) (1) 1% (2) [2] 0% (0) (3) 0% (1) (4) 1% (3) [5] 3% (7) (6) 3% (7) (7) 3% (8) [8] 10% (26) (9) 23% (61) (10) 52% (136)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 4% (10) (1) 1% (2) [2] 1% (2) (3) 0% (1) (4) 1% (3) [5] 2% (5) (6) 2% (5) (7) 5% (14) [8] 11% (28) (9) 22% (58) (10) 51% (131)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 6% (16) [1] 87% (227) [2] 7% (18)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 3% (8) [1] 95% (245) [2] 2% (5)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 1% (3) [1] 0% (1) (2) 1% (2) [3] 1% (2) (4) 1% (2) (5) 7% (18) (6) 5% (12) (7) 12% (31) (8) 16% (41) (9) 17% (43) [10] 40% (104)
10 Er du i arbejde?
  (1) 77% (200) Ja
  (2) 23% (60) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 2% (1) (4) 8% (5) (5) 20% (12) (6) 2% (1) (7) 8% (5) (8) 18% (11) (9) 8% (5) [10] 33% (20)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 1% (3) [1] 0% (0) (2) 0% (1) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 6% (12) (6) 1% (3) (7) 4% (9) (8) 11% (22) (9) 12% (24) [10] 64% (132)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 5% (10) [1] 1% (2) (2) 0% (1) [3] 0% (0) (4) 2% (4) (5) 4% (9) (6) 5% (10) (7) 5% (10) (8) 12% (24) (9) 20% (41) [10] 45% (92)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 22% (62) Jeg selv
  (2) 49% (139) Min chef eller kommende chef
  (3) 5% (15) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 20% (57) Jobcentret/kommunen
  (5) 3% (9) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 15% (38) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 8% (20) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (0) EUX
  (4) 46% (119) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 22% (58) Videregående uddannelse
  (6) 10% (25) Andet - Skriv hvad: