Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole

582Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 4% (24) (1) 2% (12) [2] 0% (2) (3) 1% (8) (4) 1% (4) [5] 4% (24) (6) 4% (21) (7) 10% (56) [8] 14% (84) (9) 22% (128) (10) 38% (218)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (11) (1) 3% (16) [2] 1% (6) (3) 1% (3) (4) 2% (11) [5] 5% (31) (6) 7% (43) (7) 10% (56) [8] 14% (80) (9) 16% (91) (10) 40% (228)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 4% (25) (1) 1% (8) [2] 1% (3) (3) 1% (7) (4) 4% (21) [5] 5% (29) (6) 10% (56) (7) 8% (44) [8] 16% (91) (9) 11% (66) (10) 39% (227)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 3% (19) (1) 1% (6) [2] 1% (4) (3) 0% (0) (4) 1% (5) [5] 1% (5) (6) 3% (17) (7) 8% (47) [8] 11% (66) (9) 22% (125) (10) 49% (285)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 3% (19) (1) 2% (14) [2] 0% (0) (3) 0% (1) (4) 2% (9) [5] 3% (20) (6) 3% (16) (7) 8% (45) [8] 9% (51) (9) 22% (129) (10) 47% (274)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 7% (42) [1] 68% (396) [2] 25% (144)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (29) [1] 91% (525) [2] 4% (21)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (11) [1] 2% (13) (2) 2% (11) [3] 2% (9) (4) 2% (14) (5) 12% (69) (6) 5% (26) (7) 9% (49) (8) 17% (95) (9) 12% (71) [10] 36% (203)
10 Er du i arbejde?
  (1) 83% (482) Ja
  (2) 17% (100) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (5) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 8% (8) (6) 7% (7) (7) 15% (15) (8) 0% (0) (9) 22% (22) [10] 43% (43)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 1% (6) [1] 0% (0) (2) 0% (2) [3] 1% (5) (4) 2% (9) (5) 9% (45) (6) 3% (14) (7) 7% (37) (8) 13% (66) (9) 17% (84) [10] 46% (230)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 3% (15) [1] 1% (6) (2) 4% (18) [3] 1% (3) (4) 2% (10) (5) 15% (75) (6) 7% (37) (7) 11% (55) (8) 18% (87) (9) 10% (51) [10] 28% (137)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 19% (120) Jeg selv
  (2) 55% (354) Min chef eller kommende chef
  (3) 3% (19) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 21% (133) Jobcentret/kommunen
  (5) 3% (20) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 17% (99) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (56) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (0) EUX
  (4) 41% (236) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 15% (87) Videregående uddannelse
  (6) 18% (103) Andet - Skriv hvad: