Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Social- og Sundhedsskolen Syd

79Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 1% (1) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 5% (4) [5] 5% (4) (6) 0% (0) (7) 10% (8) [8] 22% (17) (9) 27% (21) (10) 30% (24)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 0% (0) (1) 1% (1) [2] 0% (0) (3) 3% (2) (4) 6% (5) [5] 1% (1) (6) 6% (5) (7) 11% (9) [8] 22% (17) (9) 22% (17) (10) 28% (22)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 0% (0) (1) 1% (1) [2] 1% (1) (3) 1% (1) (4) 0% (0) [5] 6% (5) (6) 4% (3) (7) 15% (12) [8] 18% (14) (9) 19% (15) (10) 34% (27)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 1% (1) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 1% (1) (4) 0% (0) [5] 4% (3) (6) 4% (3) (7) 6% (5) [8] 10% (8) (9) 25% (20) (10) 48% (38)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 1% (1) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 1% (1) (4) 0% (0) [5] 6% (5) (6) 3% (2) (7) 4% (3) [8] 13% (10) (9) 26% (20) (10) 46% (36)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (6) [1] 71% (56) [2] 22% (17)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (4) [1] 91% (72) [2] 4% (3)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 1% (1) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 11% (9) (6) 9% (7) (7) 10% (8) (8) 23% (18) (9) 14% (11) [10] 32% (25)
10 Er du i arbejde?
  (1) 53% (41) Ja
  (2) 47% (37) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (2) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 3% (1) (4) 3% (1) (5) 38% (14) (6) 3% (1) (7) 3% (1) (8) 22% (8) (9) 8% (3) [10] 16% (6)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 8% (4) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 2% (1) (4) 2% (1) (5) 13% (7) (6) 2% (1) (7) 6% (3) (8) 4% (2) (9) 8% (4) [10] 56% (29)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 6% (3) [1] 0% (0) (2) 4% (2) [3] 2% (1) (4) 2% (1) (5) 17% (9) (6) 2% (1) (7) 4% (2) (8) 10% (5) (9) 21% (11) [10] 33% (17)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 47% (45) Jeg selv
  (2) 17% (16) Min chef eller kommende chef
  (3) 4% (4) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 24% (23) Jobcentret/kommunen
  (5) 7% (7) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 8% (6) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 3% (2) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (0) EUX
  (4) 63% (50) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 19% (15) Videregående uddannelse
  (6) 8% (6) Andet - Skriv hvad: