Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole

696Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 4% (29) (1) 2% (12) [2] 0% (2) (3) 1% (8) (4) 1% (4) [5] 4% (27) (6) 4% (28) (7) 9% (63) [8] 15% (107) (9) 21% (148) (10) 38% (267)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (12) (1) 2% (16) [2] 1% (10) (3) 0% (3) (4) 2% (12) [5] 5% (32) (6) 7% (48) (7) 12% (81) [8] 13% (87) (9) 16% (113) (10) 40% (276)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 4% (30) (1) 1% (8) [2] 0% (3) (3) 1% (8) (4) 3% (21) [5] 5% (38) (6) 9% (59) (7) 9% (59) [8] 14% (97) (9) 13% (89) (10) 40% (279)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 3% (24) (1) 1% (6) [2] 1% (4) (3) 0% (0) (4) 1% (5) [5] 2% (11) (6) 3% (19) (7) 8% (57) [8] 12% (81) (9) 22% (150) (10) 48% (336)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 4% (25) (1) 2% (14) [2] 0% (0) (3) 0% (1) (4) 1% (9) [5] 4% (30) (6) 3% (23) (7) 8% (57) [8] 8% (54) (9) 23% (160) (10) 46% (319)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 8% (53) [1] 70% (485) [2] 23% (158)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 5% (33) [1] 91% (630) [2] 4% (26)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (11) [1] 2% (14) (2) 2% (16) [3] 1% (9) (4) 2% (15) (5) 12% (81) (6) 5% (32) (7) 8% (58) (8) 18% (125) (9) 11% (76) [10] 36% (248)
10 Er du i arbejde?
  (1) 85% (592) Ja
  (2) 15% (104) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 5% (5) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 8% (8) (6) 8% (8) (7) 14% (15) (8) 0% (0) (9) 22% (23) [10] 43% (45)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 1% (6) [1] 0% (0) (2) 0% (3) [3] 1% (5) (4) 1% (9) (5) 9% (55) (6) 2% (15) (7) 6% (39) (8) 15% (92) (9) 16% (97) [10] 47% (286)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 3% (20) [1] 1% (6) (2) 3% (19) [3] 1% (4) (4) 2% (14) (5) 15% (91) (6) 6% (39) (7) 9% (56) (8) 18% (109) (9) 12% (75) [10] 28% (170)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 18% (135) Jeg selv
  (2) 50% (383) Min chef eller kommende chef
  (3) 3% (21) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 27% (206) Jobcentret/kommunen
  (5) 3% (20) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 19% (130) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (71) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (0) EUX
  (4) 41% (286) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 13% (93) Videregående uddannelse
  (6) 17% (115) Andet - Skriv hvad: