Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Hotel- og Restaurantskolen

1804Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (33) (1) 1% (17) [2] 1% (26) (3) 1% (15) (4) 2% (35) [5] 3% (54) (6) 3% (45) (7) 7% (131) [8] 16% (284) (9) 23% (414) (10) 41% (733)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (29) (1) 1% (24) [2] 1% (20) (3) 1% (19) (4) 2% (30) [5] 3% (55) (6) 3% (57) (7) 11% (188) [8] 14% (248) (9) 21% (371) (10) 41% (722)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (35) (1) 1% (23) [2] 1% (19) (3) 1% (23) (4) 1% (15) [5] 3% (51) (6) 4% (68) (7) 8% (147) [8] 15% (258) (9) 21% (372) (10) 42% (745)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (34) (1) 2% (29) [2] 1% (13) (3) 1% (20) (4) 1% (20) [5] 2% (35) (6) 3% (46) (7) 5% (98) [8] 11% (203) (9) 21% (372) (10) 51% (912)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (36) (1) 2% (34) [2] 1% (13) (3) 1% (26) (4) 1% (20) [5] 2% (38) (6) 2% (43) (7) 7% (115) [8] 13% (232) (9) 21% (362) (10) 48% (835)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 11% (191) [1] 80% (1427) [2] 9% (167)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 9% (158) [1] 87% (1532) [2] 4% (74)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 1% (12) [1] 1% (10) (2) 1% (14) [3] 1% (19) (4) 1% (13) (5) 12% (218) (6) 4% (72) (7) 7% (126) (8) 17% (293) (9) 18% (324) [10] 38% (673)
10 Er du i arbejde?
  (1) 69% (1227) Ja
  (2) 31% (564) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 3% (17) [1] 1% (4) (2) 2% (14) [3] 2% (11) (4) 6% (35) (5) 23% (128) (6) 6% (34) (7) 10% (57) (8) 13% (72) (9) 12% (66) [10] 22% (126)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (66) [1] 0% (6) (2) 1% (13) [3] 1% (11) (4) 2% (21) (5) 9% (117) (6) 4% (54) (7) 7% (92) (8) 11% (153) (9) 18% (254) [10] 43% (586)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 6% (88) [1] 1% (12) (2) 2% (25) [3] 1% (20) (4) 2% (32) (5) 11% (155) (6) 5% (65) (7) 8% (102) (8) 17% (237) (9) 18% (248) [10] 27% (372)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 39% (769) Jeg selv
  (2) 39% (765) Min chef eller kommende chef
  (3) 5% (94) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 13% (261) Jobcentret/kommunen
  (5) 4% (75) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 24% (418) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 9% (159) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (10) EUX
  (4) 42% (734) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 15% (270) Videregående uddannelse
  (6) 9% (157) Andet - Skriv hvad: