Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Tradium

9259Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014

Fælles spørgsmål
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke / Ikke relevant
1
Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?
(5) 38% (3548) (4) 52% (4817) (3) 7% (662) (2) 1% (116) (1) 1% (65) [0] 0% (13)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
2
I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?
(5) 12% (1097) (4) 27% (2481) (3) 36% (3273) (2) 18% (1670) (1) 7% (675) [0] 0% (11)
3
I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?
(5) 25% (2091) (4) 53% (4415) (3) 19% (1556) (2) 3% (210) (1) 0% (36) [0] 0% (31)
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke / Ikke relevant
4
Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?
(5) 31% (2877) (4) 61% (5587) (3) 7% (638) (2) 0% (43) (1) 0% (21) [0] 0% (5)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
5
I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?
(5) 38% (3471) (4) 48% (4395) (3) 12% (1091) (2) 2% (188) (1) 0% (25) [0] 0% (35)
6 Hvis du har haft flere lærere på kurset, kan du uddybe dit svar herunder:
 
Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke / Ikke relevant
7
Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?
(5) 34% (3072) (4) 55% (5024) (3) 9% (808) (2) 2% (197) (1) 0% (34) [0] 0% (29)

(Se forrige svar!)
Hvis du har svaret Utilfreds eller Meget utilfreds skal du besvare spørgsmål(ene) herunder
For lavt
For højt
7a
Hvis du har svaret "Utilfreds" eller "Meget utilfreds", mener du så at kursets faglige niveau var:
(1) 73% (168) (2) 27% (63)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
8
I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?
(5) 26% (2335) (4) 44% (3960) (3) 23% (2118) (2) 5% (479) (1) 1% (60) [0] 1% (79)
Baggrundsoplysninger
9 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (1) 34% (3110) Jeg selv
  (2) 4% (389) En kollega eller tillidsrepræsentant
  (3) 50% (4596) Min chef eller en leder på arbejdspladsen
  (4) 1% (137) Jobcenteret/Arbejdsformidlingen (AF)
  (5) 1% (83) Kommunen
  (6) 1% (108) Min fagforening
  (7) 1% (70) Min a-kasse
  (8) 7% (653) Andre 
10 Hvordan er din jobsituation i dag?
  (1) 79% (7176) Jeg er i arbejde
  (2) 21% (1916) Jeg er ledig / jobsøgende
11 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 17% (1524) En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) 1% (98) Annoncer i aviser og blade
  (3) 18% (1619) Internettet
  (4) 28% (2588) En kollega
  (5) 37% (3399) Andet