Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Virksomhedsspørgeskemaet - Social- og Sundhedsskolen Syd

71Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009

Fælles spørgsmål
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
1
I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?
(5) 61% (43) (4) 24% (17) (3) 7% (5) (2) 1% (1) (1) 1% (1) [0] 6% (4)
2
I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?
(5) 38% (27) (4) 52% (37) (3) 7% (5) (2) 0% (0) (1) 0% (0) [0] 3% (2)
3
I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?
(5) 14% (10) (4) 56% (40) (3) 25% (18) (2) 1% (1) (1) 3% (2) [0] 0% (0)
JA, helt sikkert
Ja, sandsynligvis
Måske
Sandsynligvis ikke
Nej, helt sikkert ikke
Ved ikke / ikke relevant
4
Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?
(5) 68% (48) (4) 27% (19) (3) 3% (2) (2) 3% (2) (1) 0% (0) [0] 0% (0)
Baggrundsoplysninger
5 Hvor mange medarbejdere beskæftiger virksomheden?
  (1) 0% (0) 1
  (2) 1% (1) 2-4
  (3) 3% (2) 5-9
  (4) 6% (4) 10-19
  (5) 32% (23) 20-49
  (6) 7% (5) 50-99
  (7) 41% (29) 100-249
  (8) 10% (7) 250+
6 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 7% (6) En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) 3% (3) Annoncer i aviser og blade
  (3) 17% (15) Internettet
  (4) 23% (21) En kollega
  (5) 50% (45) Andet  
7 Hvad var baggrunden for, at medarbejderen / medarbejderne deltog på kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 6% (8) Medarbejderen / medarbejderne skulle bestride nye arbejdsopgaver
  (2) 1% (2) Resultat af myndighedskrav
  (3) 2% (3) Krav fra kvalitetssystem eller andre standarder
  (4) 32% (43) Generel opkvalificering
  (5) 0% (0) Fald i aktivitet / produktion
  (6) 9% (12) Som led i uddannelsesplanlægning
  (7) 41% (55) Medarbejderens / medarbejdernes eget ønske
  (8) 9% (12) Andet  
8 Hvor lang tid før kursets start blev jeres medarbejder / medarbejdere tilmeldt kurset?
  (1) 0% (0) Mindre end 1 uge før
  (2) 6% (4) 1-4 uger før
  (3) 32% (23) 5-8 uger før
  (4) 62% (44) Mere end 8 uger før