Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Lillebælt
 3092 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015, 3. Kvartal 2015, 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 3076 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 25%(772)61%(1879)11%(327)2%(61)1%(37)8 
 3,3 3079 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(372)30%(933)37%(1124)16%(489)5%(161)6 
 3,9 2872 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(519)55%(1591)22%(631)4%(115)1%(16)18 
 4,1 3079 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 24%(739)65%(2000)10%(308)1%(23)0%(9)5 
 4,0 3066 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 28%(854)53%(1619)16%(502)2%(73)1%(18)14 
 4,0 2993 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 22%(672)62%(1869)11%(341)3%(82)1%(29)10 
 3,8 2910 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 21%(614)45%(1322)27%(794)5%(148)1%(32)7 

 3,9 21075 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(4542)53%(11213)19%(4027)5%(991)1%(302)68 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.