Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1651 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,71649 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(32)1%(9)1%(13)1%(13)1%(10)3%(50)2%(30)6%(101)15%(241)19%(320)50%(830) 
 8,71625 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(27)1%(18)1%(11)1%(10)1%(23)3%(52)2%(30)5%(85)14%(234)20%(320)50%(815) 
 8,51615 Undervisningen var godt planlagt2%(32)1%(16)0%(6)2%(32)2%(30)3%(52)3%(47)6%(89)13%(212)20%(324)48%(775) 
 8,91640 Læreren var god til at forklare2%(34)1%(15)1%(10)1%(14)1%(9)2%(34)2%(26)4%(65)10%(165)20%(333)57%(935) 
 8,81615 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(28)1%(17)1%(9)1%(16)0%(6)3%(48)3%(42)5%(77)12%(193)20%(320)53%(859) 
 7,21638 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(68)1%(24)1%(22)1%(24)2%(39)18%(299)6%(95)11%(186)15%(247)11%(183)28%(451) 
 7,9269 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(7)0%(0)0%(1)0%(0)2%(5)14%(37)4%(10)12%(32)18%(49)10%(26)38%(102) 
 8,31412 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(39)1%(17)1%(18)1%(19)1%(13)9%(125)3%(45)6%(84)9%(133)14%(194)51%(725) 
 7,31390 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(104)2%(21)2%(24)1%(19)2%(33)13%(186)5%(68)6%(89)13%(187)10%(139)37%(520) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.