Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1835 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,31833 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(43)1%(11)1%(15)1%(25)1%(22)5%(100)4%(81)9%(167)15%(269)16%(295)44%(805) 
 8,21823 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(42)1%(14)1%(26)2%(33)2%(37)5%(89)4%(71)9%(164)16%(299)16%(299)41%(749) 
 8,01807 Undervisningen var godt planlagt2%(38)2%(33)1%(23)1%(27)1%(13)5%(95)8%(141)10%(175)15%(275)19%(345)36%(642) 
 8,61820 Læreren var god til at forklare2%(38)1%(16)1%(10)1%(17)1%(21)4%(75)2%(42)7%(121)9%(172)21%(381)51%(927) 
 8,31812 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(36)1%(24)1%(24)1%(26)2%(38)4%(76)4%(77)7%(119)14%(252)19%(342)44%(798) 
 7,71827 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(66)0%(9)1%(17)1%(20)2%(30)12%(226)5%(94)13%(237)17%(313)14%(247)31%(568) 
 7,3588 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(17)0%(1)0%(0)0%(0)3%(19)24%(142)2%(14)12%(73)22%(131)6%(33)27%(158) 
 8,31324 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(43)1%(18)1%(15)0%(3)1%(10)7%(96)3%(39)9%(113)11%(152)14%(180)49%(655) 
 7,01304 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(104)1%(18)3%(37)2%(20)3%(34)13%(173)4%(53)12%(160)13%(167)13%(171)28%(367) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.