Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 319 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 317 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(9)1%(2)1%(2)0%(0)0%(0)5%(15)3%(9)6%(18)20%(63)14%(44)49%(155) 
 8,7 317 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(9)1%(2)1%(2)1%(2)0%(0)3%(9)0%(1)8%(24)15%(48)14%(44)56%(176) 
 8,6 314 Undervisningen var godt planlagt 3%(9)1%(4)0%(0)0%(0)0%(0)5%(15)2%(6)4%(14)20%(62)16%(51)49%(153) 
 8,8 316 Læreren var god til at forklare 3%(11)1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)4%(14)1%(2)4%(14)11%(35)21%(65)55%(173) 
 8,8 315 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(10)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(13)1%(4)5%(17)14%(43)18%(58)54%(170) 
 7,4 317 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(10)0%(0)1%(2)0%(0)2%(7)19%(61)6%(19)11%(36)21%(68)12%(37)24%(77) 
 7,7 26 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)12%(3)8%(2)8%(2)27%(7)8%(2)0%(0)38%(10) 
 8,6 291 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)2%(5)8%(24)4%(13)6%(17)15%(45)13%(37)50%(146) 
 7,6 287 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(16)0%(0)1%(2)1%(4)2%(6)11%(31)6%(17)11%(31)17%(49)8%(22)38%(109) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.