Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 434 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020, 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9433 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)1%(6)0%(2)1%(4)0%(2)0%(2)3%(11)3%(15)16%(71)22%(96)51%(222) 
 8,5430 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(4)1%(4)0%(2)1%(6)1%(5)1%(6)4%(19)9%(38)18%(77)21%(91)41%(178) 
 8,3430 Undervisningen var godt planlagt0%(2)1%(3)2%(7)2%(7)3%(14)3%(14)6%(25)9%(37)16%(70)22%(94)37%(157) 
 9,0430 Læreren var god til at forklare1%(5)0%(2)0%(0)0%(1)1%(4)1%(4)2%(7)5%(20)12%(53)22%(96)55%(238) 
 8,9430 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(2)1%(5)0%(2)1%(4)1%(4)0%(0)3%(11)5%(21)16%(67)20%(84)53%(230) 
 8,3431 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(5)0%(2)1%(4)1%(3)1%(3)8%(35)5%(22)10%(41)16%(69)19%(81)39%(166) 
 7,937 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)5%(2)11%(4)5%(2)11%(4)14%(5)19%(7)32%(12) 
 9,0403 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(6)1%(3)0%(0)1%(3)0%(2)3%(11)2%(9)4%(15)9%(36)15%(59)64%(259) 
 7,8400 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(15)2%(7)0%(0)1%(5)2%(6)10%(42)4%(16)6%(26)18%(73)20%(80)32%(130) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.