Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 519 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0514 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(6)1%(6)2%(8)0%(0)2%(12)7%(36)4%(18)11%(55)21%(109)27%(140)24%(124) 
 8,1510 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(4)2%(9)2%(8)0%(2)2%(8)5%(28)4%(19)11%(54)20%(104)25%(126)29%(148) 
 8,3514 Undervisningen var godt planlagt1%(4)2%(8)1%(7)0%(0)2%(9)5%(26)4%(22)8%(41)20%(102)25%(127)33%(168) 
 8,4512 Læreren var god til at forklare1%(5)2%(11)0%(2)1%(3)1%(4)4%(18)3%(16)9%(46)18%(91)30%(153)32%(163) 
 8,2509 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)2%(12)0%(1)1%(4)1%(4)4%(21)5%(24)10%(51)19%(96)26%(133)31%(158) 
 6,4508 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(26)1%(6)2%(10)3%(15)4%(18)26%(134)8%(39)13%(64)14%(70)11%(57)14%(69) 
 4,36 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)17%(1)00%(0)00%(0)67%(4)17%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,2474 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(19)1%(4)1%(4)1%(7)1%(4)9%(42)1%(6)7%(33)11%(51)22%(104)42%(200) 
 6,8462 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(45)1%(6)2%(9)1%(6)2%(8)16%(72)5%(21)9%(41)14%(66)20%(92)21%(96) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.