Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 553 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1548 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(6)1%(6)1%(8)0%(0)2%(12)7%(38)3%(18)10%(55)21%(115)27%(149)26%(141) 
 8,2544 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(4)2%(9)1%(8)0%(2)1%(8)5%(28)3%(19)11%(59)20%(107)25%(138)30%(162) 
 8,3548 Undervisningen var godt planlagt1%(4)2%(9)1%(7)0%(0)2%(9)5%(26)4%(22)8%(43)20%(108)25%(137)33%(183) 
 8,4546 Læreren var god til at forklare1%(5)2%(11)0%(2)1%(3)1%(4)3%(18)3%(16)9%(48)18%(96)29%(159)34%(184) 
 8,3543 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)2%(12)0%(1)1%(4)1%(4)4%(21)4%(24)9%(51)19%(103)26%(141)33%(177) 
 6,6542 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(26)1%(6)2%(10)3%(15)3%(18)25%(134)7%(39)12%(67)14%(75)12%(65)16%(87) 
 4,47 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)14%(1)00%(0)00%(0)71%(5)14%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,2507 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(19)1%(4)1%(4)1%(7)1%(4)8%(43)1%(6)7%(37)11%(54)22%(110)43%(219) 
 7,0495 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(46)1%(6)2%(9)1%(7)2%(8)15%(72)4%(21)9%(44)15%(72)20%(97)23%(113) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.