Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3576 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(16)1%(3)2%(10)3%(18)3%(16)2%(12)2%(12)5%(30)14%(81)19%(112)46%(266) 
 8,2565 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(14)1%(6)1%(3)5%(27)2%(10)3%(17)4%(25)7%(38)14%(81)20%(113)41%(231) 
 8,1562 Undervisningen var godt planlagt2%(10)2%(13)3%(16)1%(8)2%(14)2%(14)5%(26)6%(34)16%(91)20%(110)40%(226) 
 8,4574 Læreren var god til at forklare2%(12)1%(8)1%(6)4%(21)3%(17)2%(12)3%(15)7%(40)10%(55)17%(96)51%(292) 
 8,2565 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(16)1%(5)1%(4)3%(16)3%(19)6%(32)2%(14)7%(41)13%(72)15%(87)46%(259) 
 6,6575 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(38)1%(4)4%(24)5%(27)2%(11)21%(119)5%(31)10%(56)16%(90)9%(50)22%(125) 
 6,728 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)11%(3)0%(0)0%(0)4%(1)0%(0)25%(7)0%(0)11%(3)18%(5)4%(1)29%(8) 
 8,1546 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(14)0%(2)1%(4)2%(11)1%(3)13%(71)4%(24)4%(20)12%(67)18%(97)43%(233) 
 7,2542 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(26)3%(15)2%(9)1%(8)5%(25)15%(79)4%(22)8%(45)12%(64)14%(77)32%(172) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.