Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 151 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9151 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)2%(3)1%(2)6%(9)23%(35)27%(41)40%(60) 
 9,0151 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)2%(3)5%(7)16%(24)33%(50)42%(64) 
 9,3150 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)2%(3)1%(1)13%(20)33%(50)50%(75) 
 9,3149 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(2)1%(1)0%(0)1%(2)12%(18)30%(44)54%(81) 
 9,2149 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(3)1%(1)0%(0)4%(6)14%(21)23%(34)56%(84) 
 8,9151 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)3%(4)3%(4)5%(7)16%(24)27%(41)46%(69) 
 10,01 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(1) 
 8,9144 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)1%(1)5%(7)1%(2)4%(6)8%(12)33%(47)47%(67) 
 8,1144 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(2)1%(1)0%(0)2%(3)2%(3)8%(11)3%(4)7%(10)21%(30)31%(44)25%(36) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.