Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 269 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2268 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(2)0%(1)0%(0)0%(0)1%(4)3%(7)2%(5)9%(24)14%(38)68%(183) 
 9,1267 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(1)1%(3)0%(1)0%(1)4%(12)2%(6)4%(12)6%(17)12%(32)68%(181) 
 8,2266 Undervisningen var godt planlagt3%(7)2%(5)2%(4)2%(6)2%(5)8%(22)3%(8)5%(14)9%(25)11%(30)53%(140) 
 9,4268 Læreren var god til at forklare0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)1%(4)1%(4)1%(3)3%(9)3%(7)16%(43)73%(195) 
 9,3268 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(1)0%(1)0%(0)0%(1)0%(1)1%(3)4%(10)2%(6)6%(15)20%(54)66%(176) 
 7,8265 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(12)1%(2)0%(0)1%(3)2%(6)15%(39)3%(7)7%(19)16%(43)12%(33)38%(101) 
 8,294 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?6%(6)0%(0)2%(2)0%(0)0%(0)4%(4)6%(6)5%(5)9%(8)17%(16)50%(47) 
 7,9184 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?7%(12)2%(4)1%(2)0%(0)1%(2)10%(18)6%(11)2%(4)8%(15)10%(18)53%(98) 
 6,7184 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?17%(31)5%(9)1%(2)0%(0)0%(0)12%(22)5%(10)3%(6)2%(3)11%(20)44%(81) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.