Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordjylland A/S
 757 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9754 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(8)1%(5)0%(1)1%(6)1%(6)3%(26)3%(20)2%(15)14%(108)16%(121)58%(438) 
 8,9745 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(9)1%(5)1%(4)0%(2)2%(14)3%(24)3%(23)4%(27)12%(86)15%(111)59%(440) 
 8,8731 Undervisningen var godt planlagt1%(8)2%(12)0%(3)1%(5)1%(6)2%(17)3%(23)6%(41)15%(106)13%(98)56%(412) 
 9,1753 Læreren var god til at forklare1%(11)0%(3)1%(9)0%(3)0%(2)1%(11)2%(15)2%(18)10%(78)18%(136)62%(467) 
 9,0739 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(7)1%(8)0%(3)1%(6)1%(6)2%(17)3%(20)3%(24)11%(84)16%(115)61%(449) 
 7,0745 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(41)1%(9)2%(13)1%(11)3%(26)18%(132)8%(59)8%(60)15%(115)10%(72)28%(207) 
 9,1114 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)4%(4)1%(1)2%(2)16%(18)13%(15)62%(71) 
 8,5640 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(25)0%(3)1%(8)1%(4)2%(10)9%(56)2%(11)3%(21)10%(62)6%(37)63%(403) 
 7,2637 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(66)1%(5)2%(11)1%(7)2%(14)16%(99)3%(22)5%(31)11%(73)6%(39)42%(270) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.