Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordjylland A/S
 823 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0819 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(8)1%(5)0%(1)1%(7)1%(6)3%(27)3%(23)2%(17)14%(113)16%(133)58%(479) 
 8,8811 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(9)1%(5)1%(5)0%(3)2%(14)3%(28)3%(25)4%(31)12%(99)15%(123)58%(469) 
 8,7797 Undervisningen var godt planlagt1%(8)2%(13)1%(5)1%(8)1%(8)3%(21)4%(28)6%(49)15%(120)14%(109)54%(428) 
 9,0819 Læreren var god til at forklare1%(11)0%(3)1%(9)1%(6)0%(4)2%(13)2%(15)3%(23)11%(86)19%(152)61%(497) 
 8,9805 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(7)1%(8)0%(3)1%(7)1%(8)2%(17)3%(21)4%(32)12%(94)16%(131)59%(477) 
 7,1809 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(41)1%(9)2%(15)2%(13)3%(26)17%(141)8%(63)8%(66)15%(120)10%(84)29%(231) 
 9,1138 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)4%(5)1%(2)1%(2)15%(21)13%(18)63%(87) 
 8,3682 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(35)0%(3)1%(9)1%(6)2%(11)8%(57)2%(13)3%(22)10%(67)6%(40)61%(419) 
 7,1678 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(74)1%(6)2%(14)1%(7)2%(14)15%(100)4%(25)5%(34)12%(78)6%(42)42%(284) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.