Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Sjælland A/S
 478 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9477 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(10)0%(1)1%(3)0%(0)0%(1)4%(17)2%(9)4%(17)16%(76)17%(81)55%(262) 
 8,7471 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)1%(4)1%(4)0%(1)2%(10)5%(24)2%(10)6%(28)14%(66)14%(66)54%(255) 
 8,5463 Undervisningen var godt planlagt2%(10)0%(2)3%(13)0%(2)2%(11)3%(15)2%(10)8%(38)9%(41)13%(60)56%(261) 
 9,1473 Læreren var god til at forklare1%(7)1%(3)1%(3)0%(1)0%(0)3%(14)1%(7)3%(15)11%(52)12%(56)67%(315) 
 9,0469 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)1%(6)1%(3)1%(5)1%(3)2%(10)0%(2)5%(23)10%(47)12%(57)66%(308) 
 6,5457 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?11%(49)2%(10)2%(10)2%(10)2%(10)21%(95)3%(14)10%(47)12%(53)8%(35)27%(124) 
 8,2122 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)7%(8)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(10)4%(5)4%(5)17%(21)7%(8)53%(65) 
 8,0358 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(29)1%(3)1%(3)1%(3)1%(5)9%(32)4%(13)4%(15)8%(30)6%(21)57%(204) 
 6,5359 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)22%(80)1%(5)0%(0)3%(12)1%(3)8%(29)2%(7)6%(22)9%(34)5%(18)42%(149) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.