Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 504 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8503 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(10)0%(2)1%(3)0%(0)0%(1)3%(17)2%(11)4%(19)16%(79)18%(89)54%(272) 
 8,7496 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)1%(4)1%(5)0%(1)2%(10)5%(25)3%(13)6%(30)14%(70)14%(69)54%(266) 
 8,5489 Undervisningen var godt planlagt2%(10)1%(3)3%(13)0%(2)2%(12)4%(18)3%(16)8%(41)9%(45)12%(61)55%(268) 
 9,1499 Læreren var god til at forklare2%(8)1%(3)1%(3)0%(1)0%(0)3%(15)2%(9)3%(17)11%(56)12%(62)65%(325) 
 9,0495 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)1%(7)1%(3)1%(5)1%(3)2%(11)1%(4)5%(26)10%(51)13%(65)64%(315) 
 6,5483 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?10%(49)2%(11)2%(12)2%(10)2%(11)21%(102)3%(14)10%(47)12%(57)7%(36)28%(134) 
 8,2136 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(8)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)8%(11)4%(6)4%(6)18%(24)6%(8)53%(72) 
 7,9374 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(34)1%(4)1%(3)1%(3)1%(5)9%(33)3%(13)4%(15)9%(32)6%(22)56%(210) 
 6,4375 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)23%(85)2%(6)0%(0)3%(12)1%(3)8%(29)2%(7)6%(23)9%(35)5%(19)42%(156) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.