Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 2706 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,82679 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(52)0%(11)1%(14)1%(21)1%(35)3%(91)2%(60)6%(152)12%(313)15%(399)57%(1531) 
 8,72628 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(55)1%(15)1%(19)1%(20)1%(37)4%(104)3%(81)6%(155)11%(289)15%(387)56%(1466) 
 8,32600 Undervisningen var godt planlagt3%(68)1%(34)2%(44)2%(41)2%(50)5%(120)4%(110)6%(154)13%(326)14%(376)49%(1277) 
 9,02666 Læreren var god til at forklare2%(44)1%(19)0%(12)0%(9)1%(24)2%(56)2%(58)5%(127)8%(202)13%(336)67%(1779) 
 8,92613 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(47)1%(17)1%(21)0%(11)1%(27)3%(88)2%(61)5%(129)9%(242)13%(337)62%(1633) 
 7,02635 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?8%(221)2%(45)2%(62)2%(44)3%(67)16%(420)4%(116)8%(220)13%(354)8%(213)33%(873) 
 8,7945 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(26)1%(8)1%(9)0%(2)1%(6)6%(52)2%(22)5%(48)11%(104)13%(120)58%(548) 
 7,41993 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(238)1%(17)1%(27)1%(27)2%(33)10%(200)3%(50)5%(95)9%(171)8%(165)49%(970) 
 6,41970 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)19%(376)2%(35)2%(46)2%(30)2%(36)11%(214)4%(70)5%(94)9%(178)8%(151)38%(740) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.