Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 281 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4280 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(5)1%(3)1%(4)0%(0)1%(2)5%(13)4%(12)5%(15)19%(52)28%(78)34%(96) 
 8,4280 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(4)1%(3)0%(0)1%(4)0%(1)5%(13)4%(11)6%(18)16%(46)29%(80)36%(100) 
 8,6281 Undervisningen var godt planlagt1%(2)2%(5)1%(3)0%(1)1%(2)2%(7)2%(7)6%(17)17%(47)29%(81)39%(109) 
 8,8278 Læreren var god til at forklare1%(4)0%(0)1%(3)0%(1)0%(1)1%(3)3%(8)6%(17)13%(36)28%(79)45%(126) 
 8,7277 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)0%(1)1%(2)1%(3)0%(1)2%(5)3%(8)5%(14)16%(44)27%(74)44%(121) 
 7,3281 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(10)1%(2)2%(7)1%(4)3%(8)15%(41)4%(12)14%(40)19%(54)12%(35)24%(68) 
 3,25 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)40%(2)20%(1)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)20%(1) 
 8,0263 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(11)1%(2)1%(2)1%(3)2%(4)10%(26)3%(8)6%(15)16%(41)17%(44)41%(107) 
 7,0258 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(22)3%(8)0%(1)3%(8)1%(3)12%(31)5%(13)10%(27)14%(35)14%(36)29%(74) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.