Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Midtjylland ApS
 2094 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,72084 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(24)1%(19)1%(18)0%(10)1%(21)4%(79)3%(71)7%(141)15%(314)15%(315)51%(1072) 
 8,52060 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(27)1%(22)1%(18)1%(24)2%(33)4%(82)5%(95)7%(141)15%(316)16%(329)47%(973) 
 8,22053 Undervisningen var godt planlagt2%(39)2%(35)1%(30)1%(28)2%(48)4%(79)5%(109)8%(163)14%(278)16%(338)44%(906) 
 8,82079 Læreren var god til at forklare1%(16)1%(23)0%(6)1%(19)1%(21)3%(63)2%(40)6%(126)12%(254)19%(392)54%(1119) 
 8,72056 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(17)1%(18)0%(10)1%(17)2%(31)4%(89)2%(51)7%(136)14%(289)18%(370)50%(1028) 
 6,82064 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(124)2%(34)2%(51)2%(40)3%(64)19%(383)6%(123)10%(204)18%(379)10%(213)22%(449) 
 8,1437 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(20)2%(7)0%(0)1%(3)1%(3)10%(43)5%(21)4%(16)13%(56)13%(58)48%(210) 
 7,71712 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(104)1%(10)2%(27)1%(24)1%(19)15%(252)4%(62)5%(90)8%(141)11%(182)47%(801) 
 6,81683 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(201)2%(27)2%(34)2%(35)3%(43)14%(231)5%(78)6%(101)12%(208)11%(185)32%(540) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.