Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
 1038 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,21033 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(10)0%(4)0%(3)0%(2)1%(11)2%(18)1%(9)4%(38)11%(114)16%(164)64%(660) 
 9,11017 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(11)0%(5)1%(8)0%(3)0%(5)2%(20)2%(18)6%(56)9%(96)16%(162)62%(633) 
 8,91004 Undervisningen var godt planlagt2%(17)0%(3)1%(7)1%(7)1%(8)2%(25)2%(24)4%(44)11%(111)16%(160)60%(598) 
 9,41030 Læreren var god til at forklare1%(9)0%(4)0%(4)0%(3)0%(4)1%(13)1%(8)1%(15)7%(70)14%(146)73%(754) 
 9,31000 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(12)0%(5)1%(8)0%(2)0%(4)1%(13)1%(7)3%(31)7%(66)16%(161)69%(691) 
 7,51013 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(45)1%(11)1%(14)1%(10)1%(15)15%(157)5%(54)7%(70)17%(173)11%(108)35%(356) 
 9,0265 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(7)0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)7%(19)0%(1)1%(2)8%(20)15%(41)65%(173) 
 8,3831 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(49)0%(2)1%(7)1%(7)1%(7)8%(66)2%(16)5%(38)9%(72)11%(88)58%(479) 
 7,5808 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(85)1%(8)1%(12)1%(11)1%(8)9%(70)4%(31)7%(59)10%(80)12%(94)43%(350) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.