Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 298 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,1298 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(7)0%(1)0%(1)0%(1)0%(1)1%(4)0%(1)3%(8)9%(27)24%(73)58%(174) 
 9,0293 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(7)0%(0)0%(0)0%(0)1%(3)1%(4)3%(9)1%(3)14%(40)17%(50)60%(177) 
 8,5291 Undervisningen var godt planlagt3%(9)1%(3)1%(4)1%(3)2%(5)2%(6)3%(9)9%(25)11%(31)16%(47)51%(149) 
 9,1298 Læreren var god til at forklare2%(7)0%(1)0%(1)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)8%(23)8%(24)13%(39)67%(199) 
 9,0296 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(10)0%(0)0%(1)0%(0)1%(3)1%(2)1%(4)6%(18)10%(30)15%(43)62%(185) 
 7,6292 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(4)1%(2)3%(9)2%(6)1%(2)16%(48)3%(10)10%(28)20%(57)15%(43)28%(83) 
 8,7142 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)1%(2)0%(0)3%(4)2%(3)8%(11)1%(1)1%(1)8%(12)22%(31)54%(77) 
 8,0175 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(17)1%(2)1%(1)2%(3)3%(5)4%(7)0%(0)5%(8)6%(10)10%(18)59%(104) 
 7,2173 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(23)3%(5)1%(2)0%(0)4%(7)8%(13)0%(0)10%(18)6%(11)7%(12)47%(82) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.