Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 944 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,1 938 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(7)0%(3)0%(2)0%(3)1%(11)3%(29)2%(15)2%(23)14%(131)16%(154)60%(560) 
 8,9 927 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(4)1%(8)0%(2)0%(3)1%(11)4%(35)3%(32)4%(41)13%(120)19%(173)54%(498) 
 8,6 922 Undervisningen var godt planlagt 1%(6)1%(10)1%(8)1%(8)2%(14)4%(37)4%(38)6%(54)14%(128)16%(152)51%(467) 
 9,0 936 Læreren var god til at forklare 0%(4)0%(4)0%(3)1%(5)1%(9)2%(20)3%(31)5%(49)10%(89)16%(154)61%(568) 
 9,0 911 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(5)0%(3)0%(2)0%(3)1%(7)2%(22)4%(39)6%(53)12%(105)16%(150)57%(522) 
 7,2 935 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(47)2%(16)1%(12)2%(15)3%(25)19%(178)5%(43)8%(77)16%(145)11%(103)29%(274) 
 8,5 203 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 2%(5)1%(3)0%(1)0%(0)0%(0)8%(17)3%(7)3%(7)12%(25)14%(29)54%(109) 
 8,1 756 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(48)0%(2)2%(13)0%(2)0%(2)9%(70)4%(29)5%(36)11%(80)6%(49)56%(425) 
 7,1 757 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 10%(79)3%(21)2%(14)2%(15)2%(13)13%(96)4%(30)6%(44)10%(78)6%(47)42%(320) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.