Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 556 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2 550 Læreren var god til at forklare 0%(2)0%(2)0%(1)1%(6)1%(4)2%(10)2%(13)3%(19)10%(53)16%(89)64%(351) 
 9,0 539 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(1)0%(0)1%(6)2%(12)0%(1)3%(16)3%(18)2%(12)10%(56)17%(94)60%(323) 
 8,8 553 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(5)0%(1)0%(1)2%(9)0%(0)2%(12)3%(16)8%(47)16%(86)12%(69)56%(307) 
 8,8 549 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(4)1%(6)0%(1)2%(13)1%(4)2%(9)3%(17)6%(34)14%(77)16%(87)54%(297) 
 8,6 174 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 4%(7)0%(0)3%(6)2%(3)0%(0)2%(3)3%(5)5%(8)9%(15)12%(21)61%(106) 
 8,5 548 Undervisningen var godt planlagt 0%(2)1%(4)1%(5)3%(16)1%(8)4%(21)3%(19)8%(44)17%(93)11%(61)50%(275) 
 7,9 379 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 10%(38)0%(1)1%(2)1%(4)2%(6)10%(39)1%(4)4%(16)7%(26)8%(32)56%(211) 
 6,8 546 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 11%(61)2%(9)0%(2)1%(5)1%(8)18%(96)6%(32)8%(41)16%(90)11%(58)26%(144) 
 5,9 380 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 27%(102)1%(4)0%(0)2%(7)3%(10)13%(50)1%(3)3%(11)8%(29)9%(33)34%(131) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.