Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 2879 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,52860 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(53)1%(21)1%(26)1%(29)2%(56)5%(134)4%(107)6%(181)12%(335)14%(402)53%(1516) 
 8,32813 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(67)1%(24)2%(48)2%(45)3%(76)4%(108)4%(123)8%(212)11%(315)14%(380)50%(1415) 
 7,92794 Undervisningen var godt planlagt3%(81)2%(43)3%(80)3%(76)3%(77)6%(167)4%(124)8%(222)11%(309)14%(385)44%(1230) 
 8,82849 Læreren var god til at forklare2%(44)1%(28)1%(30)1%(19)2%(50)3%(92)1%(39)5%(139)11%(300)13%(381)61%(1727) 
 8,62796 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(53)1%(21)1%(36)1%(18)2%(64)4%(111)2%(66)6%(156)11%(294)14%(400)56%(1577) 
 6,72811 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?9%(253)1%(40)3%(71)3%(88)3%(77)16%(463)5%(148)9%(240)13%(379)9%(266)28%(786) 
 8,3896 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(20)0%(4)0%(4)1%(9)1%(6)13%(115)3%(26)5%(41)13%(116)11%(100)51%(455) 
 7,42134 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(184)2%(36)2%(47)2%(41)2%(42)11%(237)5%(104)5%(97)7%(156)8%(177)47%(1013) 
 6,62116 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)14%(286)3%(53)2%(46)3%(53)3%(65)13%(277)6%(119)6%(123)9%(187)8%(175)35%(732) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.