Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 251 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 247 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 4%(11)2%(6)1%(2)0%(1)2%(5)8%(19)2%(6)6%(14)15%(38)20%(49)39%(96) 
 7,8 247 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 4%(11)3%(7)1%(3)2%(4)2%(5)7%(17)2%(6)9%(21)15%(36)16%(39)40%(98) 
 7,9 245 Undervisningen var godt planlagt 4%(10)2%(6)1%(2)1%(3)2%(4)9%(21)2%(6)7%(16)16%(40)17%(42)39%(95) 
 8,3 248 Læreren var god til at forklare 4%(9)2%(6)0%(1)1%(3)2%(4)5%(13)3%(7)4%(11)10%(24)21%(53)47%(117) 
 8,1 241 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(9)2%(6)0%(1)1%(3)2%(4)7%(17)2%(6)5%(11)13%(32)20%(49)43%(103) 
 7,3 243 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(11)0%(1)3%(8)1%(2)2%(5)16%(39)9%(21)6%(14)19%(47)10%(24)29%(71) 
 7,6 72 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(2)1%(1)0%(0)0%(0)3%(2)19%(14)4%(3)11%(8)12%(9)12%(9)33%(24) 
 8,3 190 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(5)1%(2)0%(0)2%(4)1%(2)9%(17)2%(3)6%(11)15%(28)19%(37)43%(81) 
 7,3 186 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(10)1%(2)1%(2)2%(4)2%(4)13%(24)6%(12)10%(18)17%(31)16%(29)27%(50) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.