Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Nordjyllands Landbrugsskole
 486 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1481 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(5)1%(6)1%(6)1%(3)2%(11)5%(26)4%(17)8%(39)23%(109)29%(141)25%(118) 
 8,1477 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(9)0%(1)1%(6)1%(6)2%(9)5%(25)3%(16)9%(41)22%(104)30%(144)24%(116) 
 8,2474 Undervisningen var godt planlagt1%(6)1%(6)1%(6)1%(5)1%(7)4%(21)3%(12)9%(41)22%(102)31%(145)26%(123) 
 8,3474 Læreren var god til at forklare1%(4)1%(3)1%(7)1%(6)1%(7)3%(15)3%(12)10%(48)20%(93)30%(140)29%(139) 
 8,3470 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)1%(4)1%(4)3%(12)2%(8)4%(18)3%(12)9%(40)17%(81)32%(150)29%(137) 
 6,7478 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(19)2%(11)2%(9)3%(13)4%(18)20%(94)5%(25)13%(61)18%(88)15%(70)15%(70) 
 4,310 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)20%(2)00%(0)00%(0)70%(7)0%(0)0%(0)10%(1)0%(0)0 
 8,2440 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(15)0%(1)0%(1)1%(3)2%(9)9%(39)3%(13)7%(32)12%(55)20%(90)41%(182) 
 7,1431 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(41)1%(5)1%(5)1%(3)2%(7)13%(54)5%(20)10%(42)16%(70)17%(73)26%(111) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.