Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
 3191 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,83180 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(26)0%(14)1%(24)0%(8)1%(41)4%(115)3%(82)6%(183)13%(429)21%(659)50%(1599) 
 8,83159 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(22)0%(13)1%(26)0%(14)1%(40)3%(102)3%(82)6%(187)15%(483)21%(656)49%(1534) 
 8,63132 Undervisningen var godt planlagt1%(42)1%(23)1%(30)1%(30)1%(38)3%(96)3%(107)7%(212)16%(490)20%(625)46%(1439) 
 9,13178 Læreren var god til at forklare1%(26)1%(22)0%(9)0%(10)1%(25)1%(35)1%(42)4%(137)10%(328)21%(661)59%(1883) 
 9,03154 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(24)1%(22)0%(11)1%(18)1%(30)2%(73)2%(65)4%(137)12%(371)21%(658)55%(1745) 
 6,83148 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(161)2%(56)2%(70)2%(66)2%(72)20%(637)8%(246)10%(329)16%(519)11%(350)20%(642) 
 8,3579 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(17)1%(6)1%(3)0%(1)1%(5)11%(62)4%(24)6%(32)12%(69)10%(59)52%(301) 
 8,02672 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(138)1%(26)1%(17)1%(31)1%(25)11%(283)3%(85)6%(168)10%(275)12%(312)49%(1312) 
 6,72655 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(355)1%(34)2%(50)2%(46)2%(49)15%(387)4%(113)5%(140)15%(399)11%(285)30%(797) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.