Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
 1358 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 1354 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(19)0%(4)0%(4)0%(6)1%(17)3%(37)2%(27)5%(69)11%(153)17%(225)59%(793) 
 8,9 1336 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(16)0%(3)1%(8)1%(11)2%(23)3%(34)2%(25)6%(84)10%(130)16%(216)59%(786) 
 8,6 1323 Undervisningen var godt planlagt 1%(19)1%(10)2%(20)1%(8)2%(25)3%(44)4%(48)7%(88)12%(157)14%(186)54%(718) 
 9,2 1345 Læreren var god til at forklare 1%(12)1%(9)0%(1)0%(5)1%(11)1%(17)2%(23)4%(53)8%(108)15%(202)67%(904) 
 9,1 1324 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(11)1%(7)0%(4)1%(7)1%(8)2%(20)2%(27)4%(54)11%(150)14%(189)64%(847) 
 7,6 1341 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(48)1%(15)1%(16)2%(21)1%(13)14%(192)6%(82)8%(107)17%(234)11%(152)34%(461) 
 8,7 358 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 6%(20)0%(1)0%(1)0%(0)0%(1)4%(13)1%(5)4%(15)11%(41)9%(32)64%(229) 
 8,2 1068 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(51)1%(10)1%(14)1%(11)1%(13)8%(84)4%(43)4%(46)8%(88)12%(127)54%(581) 
 7,4 1028 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 9%(88)2%(16)2%(19)2%(24)2%(19)11%(116)4%(41)6%(65)10%(102)11%(110)42%(428) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.