Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 412 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,4412 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)0%(2)0%(0)0%(1)0%(1)1%(3)0%(2)1%(3)10%(41)16%(65)71%(291) 
 9,3411 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(0)0%(0)1%(3)2%(7)1%(5)3%(13)6%(23)18%(74)69%(282) 
 9,1409 Undervisningen var godt planlagt0%(2)0%(1)0%(2)1%(3)1%(3)2%(9)2%(8)3%(12)9%(35)22%(90)60%(244) 
 9,5411 Læreren var god til at forklare1%(4)0%(0)0%(0)0%(0)0%(2)0%(1)0%(2)2%(9)4%(17)18%(72)74%(304) 
 9,4407 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(3)0%(2)0%(0)0%(0)0%(1)1%(5)0%(1)3%(12)5%(21)19%(77)70%(285) 
 7,8409 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(19)1%(5)2%(7)1%(5)1%(5)9%(37)3%(13)7%(28)18%(72)19%(77)34%(141) 
 8,6160 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(3)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)13%(21)2%(4)1%(2)11%(18)11%(17)58%(93) 
 7,9295 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(31)0%(1)1%(3)1%(3)2%(6)6%(17)3%(10)1%(3)9%(28)10%(30)55%(163) 
 7,5291 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(31)1%(4)2%(7)2%(7)2%(5)6%(18)1%(3)3%(9)9%(27)19%(56)43%(124) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.