Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 1082 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41052 Undervisningen var godt planlagt1%(14)2%(16)1%(7)3%(27)2%(25)5%(48)4%(46)6%(65)11%(117)14%(152)51%(535) 
 8,81064 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(16)0%(5)0%(3)2%(16)1%(12)3%(31)2%(22)7%(72)11%(117)17%(182)55%(588) 
 7,8822 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?7%(57)2%(15)1%(8)1%(10)1%(10)10%(81)3%(27)7%(61)10%(82)5%(45)52%(426) 
 6,8822 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?15%(124)2%(15)3%(22)1%(10)1%(9)14%(112)4%(32)4%(30)9%(71)8%(64)41%(333) 
 6,71068 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?9%(91)3%(27)2%(24)1%(12)2%(26)19%(206)5%(56)9%(97)15%(165)9%(92)25%(272) 
 9,01082 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(10)1%(7)1%(6)1%(6)1%(7)3%(37)2%(17)5%(54)10%(103)15%(166)62%(669) 
 8,81072 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)1%(16)0%(5)1%(6)2%(21)3%(33)3%(27)6%(60)11%(114)17%(179)57%(607) 
 9,01076 Læreren var god til at forklare0%(4)1%(14)1%(12)0%(4)1%(14)2%(19)3%(30)5%(59)9%(93)16%(171)61%(656) 
 8,5284 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(7)0%(0)0%(0)0%(0)1%(4)10%(27)6%(16)5%(14)11%(31)9%(26)56%(159) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.